Misija

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras yra  biudžetinė savivaldybės įstaiga, kurioje švietimo ir socialinės globos paslaugos sudaro gerą motyvacinę erdvę mokytis kiekvienam neįgaliam asmeniui (nuo 3 metų ) savo galimybių ribose ,o  dirbančiam- įgyti platų spektrą  profesinių įgūdžių ugdymo bei socialinių paslaugų srityse.

Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje- daugiafunkciniame centre  vykdomos formaliojo švietimo programos:bendrosios individualizuotos pradinio, pagrindinio,socialinių įgūdžių ugdymo programos, individualizuota ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo programa. Mokykloje vykdomas neformalus ugdymas būreliuose. Švietimo programose dalyvauja mokyklinio bei ikimokyklinio amžiaus vaikai iki programų baigimo, bet ne ilgiau 21 metų .Mokyklos paskirtis –ugdyti kompleksinius sutrikimus turinčius neįgalius vaikus, kurių komplekso sudėtyje yra vidutinio, žymaus ar labai žymaus intelekto sutrikimai.

Papildoma veikla yra dienos socialinės globos paslaugos vykdomos prieš pamokas  ir popamokiniu laiku. Paslaugų paketą sudaro bendrosios ir specialiosios paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, asmens higienos ir priežiūros, maitinimo, užimtumo prieš ir po pamokų, socialinių, kasdieninių ir darbinių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, kineziterapijos, gydomosios mankštos, ergoterapijos, masažo, palaikančiosios sveikatos priežiūros, transporto su palydinčiu personalu maršrutu „Namai-mokykla-namai“ paslaugos.

Teikiama dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su sunkia negalia, nuo 18m. Skyriaus lankytojai turi galimybę bendrauti su kitais asmenimis, realizuoti asmeninius poreikius per darbinę ir meninę veiklas, dalyvauti bendruomenės gyvenime, palaikyti ir ugdyti kasdienius gyvenimo įgūdžius, gauti kineziterapijos, gydomosios mankštos, ergoterapijos, masažo, palaikančiosios sveikatos priežiūros, transporto su palydinčiu personalu maršrutu „Namai-mokykla-namai“ paslaugas.

Vykdomos trys dienos socialinės globos programos:

  1. Dienos socialinės globos vaikų popietinio užimtumo programa  (35 neįgalūs mokiniai, 3.00-4.30 val. per dieną,5 dienas savaitėje)
  2. Dienos socialinės globos programa suaugusiems(17 sunkios negalės asmenų 8.00-12.00 val. per dieną,5 dienas savaitėje)
  3. Dienos socialinės globos vasaros vaikų  užimtumo programa  ( užimti 25 mokyklinio amžiaus neįgalūs mokyklinio amžiaus vaikai, liepos- rugpjūčio mėnesiais nuo  8.00iki 10.00 val. per dieną, 5 dienas savaitėje).

Mokyklos-centro bendruomenė dirbdami kartu-darbuotojai, tėvai,globėjai, mokiniai ir jaunimas vykdo daug projektų, kurių įgyvendinimas augina kiekvieną ir padaro daug šviesesnę mūsų kasdienybę:Tikime, kad mūsų Vilniuje yra daug Vilties, o Viltyje – daug žmonių norinčių ir pasiryžusių gražinti mūsų Vilnių.

„Vilties“  Vizija:

Norime būti modernia įstaiga , kurioje vyrauja ugdymo ir socialinių paslaugų  dermė, nukreipta į kiekvieno asmens tolesnį augimą.Mūsų „Viltje“didžiausia  vertybė yra Žmogus ir jo poreikiai; jo vertybinių nuostatų formavimas, jo galių  stiprinimas .

Siekiame  būti gera mokykla  mokiniams, gerais namais globos lankytojams, atvira bendruomenė tėvams , dirbantiesiems ir visems siekiantiems atviro, kūrybiško mokykymosi.