Žinios apie 2019-2020 m. m. dirbančių pedagogų ir kitų specialistų sudėtį

 

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ Išsilavinimas Pareigybė Kvalifikacinė kategorija Dirba nuo
01 VALERIJA LIAUDANSKIENĖ Aukštasis išsilavinimas Laikinai einanti direktoriaus pareigas Spec. pedagogė  ekspertė 1991 m.
02 VALERIJA LIAUDANSKIENĖ Aukštasis išsilavinimas Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Logopedė Spec. pedagogė ekspertė,  logopedė  ekspertė 1992 m.
03 VILMA STOSIENĖ Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) Socialinė pedagogė Vyresnioji socialinė pedagogė 2004 m.
04 ALDONA AUGULIENĖ Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) 8 lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja. Vyresnioji socialinė pedagogė 1993 m.
05 RASA ULEVIČIŪTĖ Aukštasis išsilavinimas (Magistras) 6 lavinamosios klasės mokytoja; spec. pedagogė Mokytoja metodininkė 1993 m.
06 ROMUALDAS BRŪZGA Aukštasis išsilavinimas Muzikos mokytojas; meninio ugdymo mokytojas (pedagogas) ikimokyklinio ugdymo grupėje Mokytojas metodininkas 2005 m.
07 ELONA TIJUNONIENĖ Aukštasis išsilavinimas (Magistras) Logopedė; spec. pedagogė Logopedė metodininkė 1997 m.
08 VIOLETA GABALIENĖ Aukštasis išsilavinimas Soc. įgūdžių 2-os lavinamosios klasės mokytoja Mokytoja (neatestuota) 2018 m.
09 ZITA GARLUKOVIČ Aukštasis  išsilavinimas (Magistras) 9 lavinamosios klasės mokytoja Mokytoja (neatestuota 1992 m.
10 MILDA ŽELVIENĖ Aukštasis  išsilavinimas (Bakalauras) Judesio korekcijos mokytoja (pedagogė) Mokytoja (neatestuota) 2007 m.
11 RASA ŠAMŠINIENĖ Aukštasis  išsilavinimas (Magistras) 1 lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja (neatestuota) 2013 m.
12 GRAŽVYDAS GROBLYS Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) Judesio korekcijos mokytojas (pedagogas) Mokytojas metodininkas 1996 m.
13 WALDEMAR ROZUMOVSKI Aukštasis  išsilavinimas (Magistras) Soc. įgūdžių 1-os lavinamosios klasės mokytoja Mokytojas (neatestuotas) 2017 m.
14 VILMA BERECKIENĖ Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) 7 lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja (neatestuota) 2019 m.
15 LINA KAZEVIČIENĖ Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) Judesio korekcijos mokytoja (pedagogė) Vyresnioji mokytoja 2013 m.
16 DALIA KLIMAVIČIŪTĖ Aukštasis išsilavinimas Neformaliojo (papildomojo) ugdymo lėlių teatro ir dailės būrelio mokytoja (pedagogė) Vyresnioji mokytoja 2010 m.
17 ANA KRINICKAJA Aukštasis  išsilavinimas (Magistras) Specialioji pedagogė. Judesio korekcijos mokytoja (pedagogė) Vyresnioji specialioji pedagogė 2011 m.
18 RITA LAPACKIENĖ Aukštasis išsilavinimas (Magistras) Mokytoja Vyresnioji mokytoja 2008 m.
19 DAIVA LEVITIENĖ Aukštasis išsilavinimas (Magistras) 8 lavinamosios klasės mokytoja; neformaliojo (papildomojo) ugdymo sensorikos būrelio mokytoja (pedagogė) Vyresnioji mokytoja 1994 m.
20 GIEDRA LUKOŠEVIČIENĖ Aukštasis išsilavinimas (Magistras) 1 lavinamosios klasės mokytoja Mokytoja 2013 m.
21 IRENA MALAŠAUSKIENĖ Aukštasis koleginis išsilavinimas 6 lavinamosios klasės auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 1993 m.
22 NIJOLĖ MICKEVIČIENĖ Aukštasis  išsilavinimas (Bakalauras) 2 lavinamosios klasės auklėtoja; ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja 2019 m.
23 AURELIJA MASALIENĖ Aukštasis išsilavinimas (Magistras) 3 lavinamosios klasės mokytoja; specialioji pedagogė Vyresnioji mokytoja 2001 m.
24 RIMANTAS MASALIS Aukštasis  išsilavinimas (Bakalauras) Judesio korekcijos mokytojas (pedagogas) Vyresnysis mokytojas 2005 m.
25 NIJOLĖ PUKELIENĖ Aukštasis  išsilavinimas (Bakalauras) 10 lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja 2019 m.
26 EGLĖ PENKAITIENĖ Aukštasis  išsilavinimas (Magistras) 7 lavinamosios klasės mokytoja; specialioji pedagogė Vyresnioji mokytoja 2011 m.
27 OLGA POLOVEC Aukštesnysis išsilavinimas priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja 1995 m.
28 ALICIJA VORONKEVIČ Aukštasis išsilavinimas (Magistras) 5 lavinamosios klasės mokytoja Vyresnioji mokytoja 2002 m.
29 SONATA SINKEVIČIENĖ Aukštasis išsilavinimas (Magistras) 10 lavinamosios klasės mokytoja; specialioji pedagogė Vyresnioji mokytoja 1993 m.
30 MARIUS STROLIA Aukštasis  išsilavinimas (Magistras) 2 lavinamosios klasės mokytojas;  Neformaliojo (papildomojo) ugdymo keramikos būrelio mokytojas (pedagogas) Vyresnysis mokytojas 2002 m.
31 MARIJA SKAISTĖ LUKOŠEVIČIŪTĖ Aukštasis koleginis išsilavinimas (bakalauras) 3 lavinamosios klasės auklėtoja Neatestuota 2018 m.
32 GUODA SELILAITĖ Aukštasis koleginis išsilavinimas (bakalauras) Socialinių įgūdžių 2-os lavinamosios klasės auklėtoja; mokytoja Neatestuota 2018 m.
33 TATJANA GAMPER Aukštasis išsilavinimas Logopedė; specialioji pedagogė Vyresnioji specialioji pedagogė 2017 m.
34 KĘSTUTIS ČESNAITIS Aukštasis išsilavinimas (magistras) 6 lavinamosios klasės auklėtoja Neatestuotas 2018 m.
35 VERONIKA RUSELEVIČIENĖ Aukštasis išsilavinimas (bakalauras) Mokytoja Neatestuota 2017 m.