Žinios apie dirbančių pedagogų ir kitų specialistų sudėtį

 

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ Pareigybė Kvalifikacinė kategorija Dirba nuo
01 GRAŽVYDAS GROBLYS Direktorius; Fizinio ugdymo pedagogas Mokytojas metodininkas 1996 m.
02 VALERIJA LIAUDANSKIENĖ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Logopedė Spec. pedagogė ekspertė,  logopedė  ekspertė 1992 m.
03 VILMA STOSIENĖ Socialinė pedagogė Vyresnioji socialinė pedagogė 2004 m.
04 ALDONA AUGULIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja. Vyresnioji socialinė pedagogė 1993 m.
05 RASA ULEVIČIŪTĖ Lavinamosios klasės mokytoja; spec. pedagogė Mokytoja metodininkė 1993 m.
06 ROMUALDAS BRŪZGA Muzikos mokytojas; meninio ugdymo mokytojas (pedagogas) ikimokyklinio ugdymo grupėje Mokytojas metodininkas 2005 m.
07 ELONA TIJUNONIENĖ Logopedė; spec. pedagogė Logopedė ekspertė 1997 m.
08 VIOLETA GABALIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja Vyresnioji mokytoja 2018 m.
09 ZITA GARLUKOVIČ Lavinamosios klasės mokytoja Mokytoja (neatestuota) 1992 m.
10 MILDA ŽELVIENĖ Fizinio ugdymo pedagogė Vyresnioji mokytoja 2007 m.
11 RASA ŠAMŠINIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja (neatestuota) 2013 m.
12 LAURA ABRAMAVIČIŪTĖ-BARTAŠEVIČIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja, auklėtoja Mokytoja (neatestuota), Auklėtoja (neatestuota)
13
14 VILMA BERECKIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja (neatestuota) 2019 m.
15 LINA KAZEVIČIENĖ Fizinio ugdymo pedagogė Vyresnioji mokytoja 2013 m.
16 DALIA KLIMAVIČIŪTĖ Neformaliojo (papildomojo) ugdymo lėlių teatro ir dailės būrelio mokytoja (pedagogė) Vyresnioji mokytoja 2010 m.
17 ANA KRINICKAJA Specialioji pedagogė. Judesio korekcijos mokytoja (pedagogė) Vyresnioji specialioji pedagogė 2011 m.
18 RITA LAPACKIENĖ Mokytoja Vyresnioji mokytoja 2008 m.
19 DAIVA LEVITIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja; neformaliojo (papildomojo) ugdymo sensorikos būrelio mokytoja (pedagogė) Vyresnioji mokytoja 1994 m.
20 GIEDRA LUKOŠEVIČIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja Mokytoja 2013 m.
21
22 NIJOLĖ MICKEVIČIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja; ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja 2019 m.
23 AURELIJA MASALIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja; specialioji pedagogė Mokytoja metodininkė 2001 m.
24 RIMANTAS MASALIS Fizinio ugdymo pedagogas Vyresnysis mokytojas 2005 m.
25 NIJOLĖ PUKELIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja 2019 m.
26 EGLĖ PENKAITIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja; specialioji pedagogė Vyresnioji mokytoja 2011 m.
27 OLGA POLOVEC priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja 1995 m.
28 ALICIJA VORONKEVIČ Lavinamosios klasės mokytoja Vyresnioji mokytoja 2002 m.
29 SONATA SINKEVIČIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja; specialioji pedagogė Vyresnioji mokytoja 1993 m.
30 MARIUS STROLIA Lavinamosios klasės mokytojas;  Neformaliojo (papildomojo) ugdymo keramikos būrelio mokytojas (pedagogas) Vyresnysis mokytojas 2002 m.
31 JULIJA ZACHARENKO Ergoterapeutė, Mokytoja Mokytoja (neatestuota) 2011 m.
32 GUODA SELILAITĖ  Ergoterapeutė, Auklėtoja Auklėtoja (neatestuota) 2018 m.
33 TATJANA GAMPER Logopedė; specialioji pedagogė Vyresnioji specialioji pedagogė 2017 m.