Žinios apie dirbančių pedagogų ir kitų specialistų sudėtį

 

Eil. Nr. VARDAS, PAVARDĖ Pareigybė Kvalifikacinė kategorija Dirba nuo
01 VALERIJA LIAUDANSKIENĖ Laikinai einanti direktoriaus pareigas Spec. pedagogė  ekspertė, logopedė  ekspertė 1992 m.
02 VALERIJA LIAUDANSKIENĖ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Logopedė Spec. pedagogė ekspertė,  logopedė  ekspertė 1992 m.
03 VILMA STOSIENĖ Socialinė pedagogė Vyresnioji socialinė pedagogė 2004 m.
04 ALDONA AUGULIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja. Vyresnioji socialinė pedagogė 1993 m.
05 RASA ULEVIČIŪTĖ Lavinamosios klasės mokytoja; spec. pedagogė Mokytoja metodininkė 1993 m.
06 ROMUALDAS BRŪZGA Muzikos mokytojas; meninio ugdymo mokytojas (pedagogas) ikimokyklinio ugdymo grupėje Mokytojas metodininkas 2005 m.
07 ELONA TIJUNONIENĖ Logopedė; spec. pedagogė Logopedė metodininkė 1997 m.
08 VIOLETA GABALIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja Mokytoja (neatestuota) 2018 m.
09 ZITA GARLUKOVIČ Lavinamosios klasės mokytoja Mokytoja (neatestuota 1992 m.
10 MILDA ŽELVIENĖ Judesio korekcijos mokytoja (pedagogė) Mokytoja (neatestuota) 2007 m.
11 RASA ŠAMŠINIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja (neatestuota) 2013 m.
12 GRAŽVYDAS GROBLYS Judesio korekcijos mokytojas (pedagogas) Mokytojas metodininkas 1996 m.
13 WALDEMAR ROZUMOVSKI Lavinamosios klasės mokytoja Mokytojas (neatestuotas) 2017 m.
14 VILMA BERECKIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja (neatestuota) 2019 m.
15 LINA KAZEVIČIENĖ Judesio korekcijos mokytoja (pedagogė) Vyresnioji mokytoja 2013 m.
16 DALIA KLIMAVIČIŪTĖ Neformaliojo (papildomojo) ugdymo lėlių teatro ir dailės būrelio mokytoja (pedagogė) Vyresnioji mokytoja 2010 m.
17 ANA KRINICKAJA Specialioji pedagogė. Judesio korekcijos mokytoja (pedagogė) Vyresnioji specialioji pedagogė 2011 m.
18 RITA LAPACKIENĖ Mokytoja Vyresnioji mokytoja 2008 m.
19 DAIVA LEVITIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja; neformaliojo (papildomojo) ugdymo sensorikos būrelio mokytoja (pedagogė) Vyresnioji mokytoja 1994 m.
20 GIEDRA LUKOŠEVIČIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja Mokytoja 2013 m.
21 IRENA MALAŠAUSKIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 1993 m.
22 NIJOLĖ MICKEVIČIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja; ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja 2019 m.
23 AURELIJA MASALIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja; specialioji pedagogė Vyresnioji mokytoja 2001 m.
24 RIMANTAS MASALIS Judesio korekcijos mokytojas (pedagogas) Vyresnysis mokytojas 2005 m.
25 NIJOLĖ PUKELIENĖ Lavinamosios klasės auklėtoja Auklėtoja 2019 m.
26 EGLĖ PENKAITIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja; specialioji pedagogė Vyresnioji mokytoja 2011 m.
27 OLGA POLOVEC priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja 1995 m.
28 ALICIJA VORONKEVIČ Lavinamosios klasės mokytoja Vyresnioji mokytoja 2002 m.
29 SONATA SINKEVIČIENĖ Lavinamosios klasės mokytoja; specialioji pedagogė Vyresnioji mokytoja 1993 m.
30 MARIUS STROLIA Lavinamosios klasės mokytojas;  Neformaliojo (papildomojo) ugdymo keramikos būrelio mokytojas (pedagogas) Vyresnysis mokytojas 2002 m.
31 MARIJA SKAISTĖ LUKOŠEVIČIŪTĖ Ergoterapeutė 2018 m.
32 GUODA SELILAITĖ  Ergoterapeutė 2018 m.
33 TATJANA GAMPER Logopedė; specialioji pedagogė Vyresnioji specialioji pedagogė 2017 m.
34 KĘSTUTIS ČESNAITIS Lavinamosios klasės auklėtoja Neatestuotas 2018 m.
35 VERONIKA RUSELEVIČIENĖ Mokytoja Neatestuota 2017 m.