Dienos socialinės globos skyriaus priėmimas į vaikų vasaros užimtumo programą

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimą  vaikams  su negalia vasaros užimtumo programoje vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius

www.vilnius.lt

paieškos žingsniai: paslaugų meniu-paramos skyrimas-socialinės paslaugos- Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

Dėl socialinės globos paslaugų skyrimo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti teisėti vaiko atstovai ar kitų institucijų atstovai, bendruomenės nariai, kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos  socialinės paramos skyriaus socialinį darbuotoją.

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
  2. Vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
  3. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a);
  4. Neįgaliojo pažymėjimas ir jo kopija;
  5. Pažyma apie darbingo amžiaus šeimos narių pajamas už 3-is mėnesius iki kreipimosi dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo;
  6. Neįgalumo lygio pažyma ir jos kopija.