Dienos socialinės globos skyriaus vaikų priėmimas

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimą vaikams  su negalia vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius

 

www.vilnius.lt

paieškos žingsniai: paslaugų meniu-paramos skyrimas-socialinės paslaugos- Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia.

 Dėl socialinės globos paslaugų skyrimo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti teisėti vaiko atstovai ar kitų institucijų atstovai, bendruomenės nariai, kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos  socialinės paramos skyriaus socialinį darbuotoją.

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
  2. Vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
  3. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a);
  4. Neįgaliojo pažymėjimas ir jo kopija;
  5. Pažyma apie darbingo amžiaus šeimos narių pajamas už 3-is mėnesius iki kreipimosi dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo;
  6. Neįgalumo lygio pažyma ir jos kopija.