Mokinių priėmimas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1-1950 skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje

https://svietimas.vilnius.lt/

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIAI patvirtinti Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1 – 1951

https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS

Priėmimo komisijos posėdžiai organizuojami:

  • birželio 5 d. – 12:30 val.
  • birželio 19 d. – 12:30 val.
  • rugpjūčio 28 d. – 9:00 val.