Mokinių priėmimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIAI 2022 – 2023 MOKSLO METAMS

https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

2022 m. birželio 1 d. įvyko pirmas Mokinių priėmimo komisijos posėdis. Prašymai svarstyti ir mokiniai pakviesti mokytis į 1, 2, 3 klases.

    Kviečiamų mokinių tėvus, globėjus, rūpintojus prašome birželio 3–6 d.  patvirtinti savo apsisprendimą mokytis Vilniaus ,,Vilties“ ” specialiojoje

mokykloje  – daugiafunkciniame centre mokykloje per elektroninę prašymų priėmimo sistemą adresu https://svietimas.vilnius.lt/.

Sutartys pasirašomos elektroniniu būdu elektroninėje sistemoje adresu https://svietimas.vilnius.lt/

Klasių komplektai bus formuojami ir skelbiami po paskutinio priėmimo komisijos posėdžio rugpjūčio 23-24 dienomis.

Mokinių priėmimo komisijos  posėdžio kviečiamų  mokytis kandidatų sąrašai:

Į 1-ą klasę:

MOK 73581
MOK 74210
MOK 76221
MOK 77426
MOK 77430
MOK 79442
MOK 79533
MOK 79790
MOK 86450

Į 2-ą klasę:

MOK 86050

Į 3-ią klasę:

MOK 85397

Nepakviesti mokyklos teritorijoje gyvenantys mokiniai, kadangi neatitinka ugdymo programos: Vilniaus m. PPT rekomenduoja mokinius ugdyti pagal pritaikytas bendrojo ugdymo programas, Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje  – daugiafunkciniame centre visi mokiniai ugdomi pagal individualizuotas bendrojo ugdymo programas.

MOK 85379 5 klasė
MOK 86591 5 klasė
MOK 76945 6 klasė

2022 m. birželio 7 d. įvyko antrasis Mokinių priėmimo komisijos posėdis.

Į 1-ą klasę priimti mokiniai:

MOK 74210
MOK 76221
MOK 77426
MOK 77430
MOK 79442
MOK 79533
MOK 79790
MOK 86450

Į 2-ą klasę priimti mokiniai:

MOK 86050

Į 3-ią klasę priimti mokiniai :

MOK 85397

 Laukiama pakviesto mokinio tėvų, globėjų apsisprendimo  mokytis Vilniaus ,,Vilties” specialiojoje mokykloje – daugiafunkciniame centre ir patvirtinimo per elektroninę prašymų priėmimo sistemą birželio 7–9 d.

MOK 73581

Sutartys pasirašomos elektroniniu būdu elektroninėje sistemoje adresu https://svietimas.vilnius.lt/

2022 m. birželio 23 d. įvyko trečias Mokinių priėmimo komisijos posėdis.

              Tėvai patvirtino pasirinkimą mokytis Vilniaus “Vilties“ specialiojoje

 mokykloje – daugiafunkciniame centre. Mokinys  priimtas į  1-ąją  klasę.

MOK 73581

Sutartį pasirašyti elektroniniu būdu elektroninėje sistemoje adresu https://svietimas.vilnius.lt/