Mokinių priėmimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIAI patvirtinti Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1 – 1951

https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO 2020 M.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO PLANAS 2020 M.