Pamokų (veiklų) tvarkaraštis

Vilniaus “Vilties” specialioji mokykla – DAUGIAFUNKCINIS CENTRAS

PATVIRTINTA:  Vilniaus ,,Vilties’’ specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro  direktoriaus

2019 m.    rugsėjo  mėn.  06  d. įsakymu Nr. V1-46

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS – 2019-2020 m. m.