Labai džiaugiamės, kad mūsų lankytojai galėjo prisijungti prie meninio – socialinio –  interakcinio renginio  ,,Angelų judėjimai”. Akcijos metu norėjome atkreipti kultūros paveldo valdytojų bei turizmo specialistų dėmesį į žmonių su negalią  prieinamumo problemą lakant kultūros paveldo objektus

Buvo suorganizuotos eitynės nuo Aušros vartų iki Rotušės aplankant bažnyčias, bei kitus istorinius objektus.  Įvertintos objekto prieinamumo galimybės.