Pedagogų sukurtos mokymo(si) priemonės

  • SVEIKOS MITYBOS IR MAISTO TAUSOJIMO UŽDUOTYS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS VAIKAMS (mokomoji medžiaga)     
  • OBUOLIUKO UŽDUOTĖLĖS                                                                                                                                                                             
  • EILĖRAŠTIS „MAMOS PYRAGAS”                                                                                                                                     
  • EILĖRAŠTIS „SENELĖS PASAKA”