TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS  2019 – 2021 m.

Valerija Liaudanskienė – L.E.P. Direktorė

Tarybos pirmininkas – Romas Brūzga, mokytojas metodininkas

Sekretorė – Sonata Sinkevičienė, vyr. mokytoja

Nariai:

Raimondas Mikulėnas,  direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Olga Polovec, vyr. auklėtoja

Lina Kazevičienė, kūno kultūros mokytoja

Rima Virbilienė, individualios priežiūros darbuotoja

Joana Grygutis, mokyklos tėvų atstovas

Joana Giedraitytė, mokyklos tėvų atstovas

Audra Tvarkūnaitė, globos skyriaus tėvų atstovas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  2019 – 2020 m.

Komisijos pirmininkė – Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė ekspertė

Komisijos sekretorė – Ana Krinickaja, kooreguojamosios kūno kultūros mokytoja, vyr. specialioji pedagogė

Nariai:

Reganta Jurelevičienė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui

Elona Tijunonienė, logopedė metodininkė

Irena Jagėlaitė, slaugytoja – dietistė

Vilma Stosienė, vyr. socialinė pedagogė

METODINĖ TARYBA 2019 – 2020 m.

Tarybos pirmininkė – Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Waldemar Rozumovski, mokytojas, mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Milda Želvienė, kūno kultūros mokytoja, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Guoda Selilaitė, auklėtoja, auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

MOKYTOJŲ ATESTACINĖ KOMISIJA 2019 – 2021 m.

Pirmininkė – Valerija Liaudanskienė, L.E.P. direktorė

Sekretorė – Daiva Levitienė, vyr. mokytoja

Nariai:

Elona Tijunonienė, logopedė metodininkė

Vilma Stosienė, vyr. socialinė pedagogė

Gražvydas Groblys, mokytojas metodininkas

DARBO TARYBA 2019 – 2020 m.

Pirmininkas – Gražvydas Groblys, mokytojas metodininkas

Narys:

Aurelija Masalienė, vyr. mokytoja

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA 2020 m.

Pirmininkė – Vilma Stosienė, socialinė pedagogė

Sekretorius – Lina Kazevičienė, kūno kultūros mokytoja

Nariai:

Gražvydas Groblys, judesio korekcijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Tatjana Gamper, spec. pedagogė, logopedė

Sonata Sinkevičienė, mokyklos – centro tarybos pirmininkė