TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS  2022 – 2024 m.

Gražvydas Groblys – direktorius

Tarybos pirmininkė – Lina Kazevičienė, judesio korekcijos vyr. mokytoja

Pirmininkės pavaduotoja – Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė ekspertė

Sekretorė – Sonata Sinkevičienė, vyr. mokytoja

Nariai:

Raimondas Mikulėnas,  direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Laura Abramavičiūtė, auklėtoja

Julija Zacharenko, ergoterapeutė

Zita Stonienė, mokyklos tėvų atstovas

Vilija Viešūnaitė, mokyklos tėvų atstovas

Audra Tvarkūnaitė, globos skyriaus tėvų atstovas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  2021 – 2022 m.

Komisijos pirmininkė – Elona Tijunonienė, logopedė metodininkė

Komisijos sekretorė – Ana Krinickaja, kooreguojamosios kūno kultūros mokytoja, vyr. specialioji pedagogė

Nariai:

Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė ekspertė

Reganta Jurelevičienė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui

Irena Senvaitienė, slaugytoja

Vilma Stosienė, vyr. socialinė pedagogė

METODINĖ TARYBA 2021 – 2022 m.

Tarybos pirmininkė – Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Aurelija Masalienė mokytoja, mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Lina Kazevičienė kūno kultūros mokytoja, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Vilma Bereckienė auklėtoja, auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

MOKYTOJŲ ATESTACINĖ KOMISIJA 2021 – 2022 m.

Pirmininkas – Gražvydas Groblys, direktorius

Nariai:

Valerija Liaudanskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė ekspertė, deleguota mokyklos tarybos;

Daiva Levitienė –  lavinamosios klasės vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

Rasa Ulevičiūtė – lavinamosios klasės mokytoja metodininkė, deleguota mokyklos tarybos;

Alicija Voronkevič – lavinamosios klasės vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

Aldona Augulienė – lavinamosios klasės vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų tarybos;

Milda Želvienė – kūno kultūros vyresnioji mokytoja, deleguota darbo tarybos;

Eglė Pozlevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 

DARBO TARYBA 2021 – 2022 m.

Pirmininkas – Aurelija Masalienė, mokytoja metodininkė

Nariai:

Eglė Penkaitienė, spec. pedagogė, vyr. mokytoja

Milda Želvienė – kūno kultūros vyr. mokytoja

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA 2022 m.

Pirmininkė – Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius – Vilma Stosienė, socialinė pedagogė

Nariai:

Waldemar Rozumowski, mokytojas

Eglė Penkaitienė, mokytoja

Sonata Sinkevičienė, spec. pedagogė