TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS  2022 – 2024 m.

Gražvydas Groblys – direktorius

Tarybos pirmininkė – Lina Kazevičienė, judesio korekcijos vyr. mokytoja

Pirmininkės pavaduotoja – Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė ekspertė

Sekretorė – Sonata Sinkevičienė, vyr. mokytoja

Nariai:

Raimondas Mikulėnas,  direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Laura Abramavičiūtė – Bartaševičienė, mokytoja – auklėtoja

Julija Zacharenko, ergoterapeutė

Zita Stonienė, mokyklos tėvų atstovas

Vilija Viešūnaitė, mokyklos tėvų atstovas

Audra Tvarkūnaitė, globos skyriaus tėvų atstovas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  2021 – 2022 m.

Komisijos pirmininkė – Elona Tijunonienė, logopedė ekspertė

Komisijos sekretorė – Ana Krinickaja, kooreguojamosios kūno kultūros mokytoja, vyr. specialioji pedagogė

Nariai:

Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė ekspertė

Reganta Jurelevičienė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui

Irena Senvaitienė, slaugytoja

Vilma Stosienė, vyr. socialinė pedagogė

METODINĖ TARYBA 2021 – 2022 m.

Tarybos pirmininkė – Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Aurelija Masalienė mokytoja, mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Lina Kazevičienė kūno kultūros mokytoja, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Vilma Bereckienė auklėtoja, auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

MOKYTOJŲ ATESTACINĖ KOMISIJA 2021 – 2022 m.

Pirmininkas – Gražvydas Groblys, direktorius

Nariai:

Valerija Liaudanskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė ekspertė, deleguota mokyklos tarybos;

Daiva Levitienė –  lavinamosios klasės vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

Rasa Ulevičiūtė – lavinamosios klasės mokytoja metodininkė, deleguota mokyklos tarybos;

Alicija Voronkevič – lavinamosios klasės vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

Aldona Augulienė – lavinamosios klasės vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų tarybos;

Milda Želvienė – kūno kultūros vyresnioji mokytoja, deleguota darbo tarybos;

Eglė Pozlevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 

DARBO TARYBA 2021 – 2022 m.

Pirmininkas – Aurelija Masalienė, mokytoja metodininkė

Nariai:

Eglė Penkaitienė, spec. pedagogė, vyr. mokytoja

Milda Želvienė – kūno kultūros vyr. mokytoja

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA 2022 m.

Pirmininkė – Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius – Vilma Stosienė, socialinė pedagogė

Nariai:

Eglė Penkaitienė, mokytoja

Sonata Sinkevičienė, spec. pedagogė