2020 m. sausio 13 d. Vilniaus “Vilties” specialiojoje mokykloje – daugiafunkciniame
centre nuo 8.00 val. kiekvienos klasės ir įvairių erdvių languose buvo uždegtos žvakutės.
„Atmintis gyva, nes liudija“.
O 10.00 val. mokyklos ugdytiniai, mokiniai, DSGS lankytojai, mokytojai,
soc. pedagogai, jų padėjėjai, administracija susirinko mokyklos foje prisiminti 1991 m. sausio 13
–osios dienos tragiškus įvykius ir pagerbti žuvusius bei nukentėjusius valstybės gynėjus;
prisiminti mūsų tautos ryžtą ir pasiaukojimą vardan laisvės, už kurią savo gyvybes paaukojo 14
mūsų tautiečių.
Mokyklos bendruomenės nariai įsisegė vienijantį simbolį – Neužmirštuolės žiedą, taip
prisimenant bei pagerbiant gynusius mūsų laisvę ir išsaugojusius šalies nepriklausomybę.
Renginio metu buvo įnešta Lietuvos valstybės vėliava ir giedamas Lietuvos himnas.
Žiūrėjome sukurtą filmuką apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius; klausėme įvykių dalyvių
atsiminimus.
Atliekant praktinę veiklą klausėmės dainos apie Lietuvą. Praktinės veiklos metu ant stalo
buvo patiesta balta staltiesė, primenanti, kad sausio 13 d – osios įvykiai vyko žiemą. Ant
staltiesės – paruošta dekoruota kartoninė dėžė, simbolizuojanti TV bokšto kalnelį. Mokiniai,
ugdytiniai, lankytojai į ją susmaigstė padarytas neužmirštuoles; tada uždegamos atminties
žvakutes ir pagerbiami žuvusieji tylos minute. Skamba E. Masytės daina „Laisvė“.
Visi pajutome, jog esame vienos tautos vaikai; patyrėme patriotiškų emocijų…