Lapkričio 23 dieną mokykloje minėjome Lietuvos kariuomenės dieną. Klasėse žiūrėjome filmą apie karius, spalvinome oro, sausumos ir jūrų karinių pajėgų trafaretus. Vėliau iš mokinių darbelių surengėme parodą. Ryte, mokyklos kieme susirinkome giedoti Tautinės giesmės, kėlėme vėliavas ir visi drauge žygiavome ….