Džiaugiamės galėję prisidėti prie Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos organizuotos Ukrainos palaikymo akcijos, kurioje buvo renkama parama nuo karo kenčiantiems žmonėms.

Nuoširdžiai dėkojame visai Mokyklos-Centro bendruomenei – mokinių ir lankytojų šeimoms, visiems dirbantiesiems ir visiems, kurie prisidėjo renkant lėšas ir aukojant daiktus.

Iš viso surinkta 986 Eur. už kuriuos nupirkta ilgo galiojimo maisto produktų.