Birželio 1 dieną, mokyklos kieme nuskambėjo ,,Paskutinis skambutis“, skelbiantis 2014-2015 mokslo metų pabaigą. Šventėje dalyvavo visa mokyklos – daugiafunkcinio centro bendruomenė ir svečiai. Būsimi pirmokai, skambant Lietuvos Respublikos himnui, kartu su tėvais pakėlė Lietuvos ir Vilniaus vėliavas. Prisiminėme praėjusius mokslo metus, pasveikinom būsimus pirmokus – jiems buvo įteikti medaliai. Dainavom dainas, sukomės šokio sūkury, žaidėm žaidimus. Ore skrajojo muilo burbulai, girdėjosi varpelių skambėjimas. Visa bendruomenė puikiai praleido laiką ir niekas nenorėjo šventei pasibaigus skirstytis į klases. Vieni kitiems palinkėjome spalvingos ir įsimintinos vasaros.
Renginį vedė mokytojai: E. Penkaitienė, A. Krinickaja, R. Brūzga