Erasmus+ KA2 mokyklų strateginių partnerysčių projektas „Sveika mityba, maisto ir gamtos tausojimas didina specialiųjų poreikių turinčių moksleivių socialinę įtrauktį“ („ Healthy eating, food and nature conservation increase social inclusion of student with special needs”).