Pirmoji kovo mėnesio savaitė mūsų mokykloje – centre buvo skirta paminėti Kovo 4-ąją, Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo dieną.

Ta proga buvo sukurtas filmas, kurio iniciatorė buvo mokytoja Violeta Gabalienė. Žiūrėdami filmuotą medžiagą, mokiniai turėjo galimybę pamatyti Vilniaus Arkikatedros bazilikos Šv. Kazimiero koplyčią ir išgirsti pasakojimą apie vienintelį Lietuvos šventąjį, karalaitį Kazimierą .Pasakojimą, pagražintą vaidybiniais intarpais, paruošė Arkikatedros bazilikos klebonas Virginijus Česnulevičius kartu su diakonu Robert Voinčan.

Taip pat buvo išdalintos edukacinės užduotys, skirtos matytos informacijos įtvirtinimui.

Ir, žinoma, tradiciškai, pagal galimybes esamoje situacijoje, buvo surengta kūrybinių darbelių paroda su vaišėmis ir skanėstais. Buvo galimybė ateiti aplankyti parodą, pasidžiaugti savo ir draugų darbeliais, bei pasivaišinti.