Sveikiname 2023 Vilniaus metų mokytoja tapus Eloną Tijunonienę

Kaip gera, kai kolektyve dirba tokie gabūs, nuoširdūs ir kūrybiški mokytojai❤️
Elona Tijunonienė, Vilniaus Vilties specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro logopedė ekspertė Vilniaus metų mokytoja tapo, dėl savo sukauptos profesinės patirties, ugdant specialiųjų poreikių vaikus – rengiamos specialiosios mokymo priemonės ir pratybos ypatingų poreikių vaikams, jomis dalinamasi su šalies pedagogais vedant mokymus, rengiant pranešimus konferencijoms. Savo ugdytinius Elona moko naudotis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis: įvairių tipų komunikatoriais, akimis valdomais kompiuteriais, mobiliomis rankomis.