Nuoširdžiai dėkojame Tėvų komiteto pirmininkei Vilijai Viešūnaitei už mokyklos IKT gausinimą. Jūsų pastangų dėka turime galimybę kiekvienoje klasėje atnaujinti kompiuterį, kuris padeda labiau įtraukti mokinius į ugdymo procesą, didina jų motyvaciją, paspartina mokytojų darbą ruošiantis pamokoms, paįvairina jų turinį, padeda auklėtojoms įdomiau ir išradingiau organizuoti popamokinį užimtumą.

Dėkojame, ne tik už tai, kad radote kas padovanos 25 stacionarius kompiuterius, bet ir suorganizavote jų atvežimą iš Liuksemburgo tiesiai į mokyklą.

Jūsų dėka, pradinių klasių mokiniai šiuos mokslo metus pradėjo su naujomis, pilnai mokymo priemonėmis sukomplektuotomis, kuprinėmis.

Visos bendruomenės vardu dėkojame Jums už nuolatines rėmėjų paieškas.

AČIŪ, kad galvojate apie mus – kartu mes galime daugiau…