2022.02.08 d. “Vilties” centro parodinė holo erdvė pasipuošė nauja DSGS suaugusių lankytojų kūrybine paroda pavadinimu „Natiurmortas žiemą“. Nors sukurtų darbų paletė apsiriboja „žiemišku“ juodos, baltos ir pilkos spalvos koloritu, tačiau meninės aplikacijos sukuria šiltą įspūdį. Kai kurie darbai buvo atlikti su asistuojančia pagalba, bet dauguma skyriaus lankytojų natiurmortus komponavo savarankiškai. Džiaugiamės savo pasiekimais.

Nuo š. m. vasario 10 dienos mokyklos galerijoje „Koridorius“ eksponuojama nauja paroda „Kūrybiniai darbai žiemos temomis“. Tai antroji paroda iš ciklo „Metų laikai. Vienas paveikslas“. Jos  dalyviai yra 1-2 ir 3 socialinių įgūdžių klasių mokiniai  ir mokiniai, lankantys dailės būrelį. Soc. įgūdžių klasių mokiniai  technologijų pamokų metu sukūrė „paveikslus“ žiemos švenčių ir Lietuvai atmintinų dienų temomis. Dailės būrelį lankantys mokiniai, naudodami kuo įvairesnes dailės išraiškos priemones, turėjo galimybę  laisvai interpretuoti įvairias su žiemos tema susijusias užduotis. Paroda atspindi mūsų mokinių galimybes ir menines kompetencijas. Linkime nuotaikingų akimirkų.