Spec. pagalbos specialistų sąrašas

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKĖJAI

Logopedai, specialieji pedagogai

 • Tatjana Gamper, specialioji pedagogė
 • Ana Krinickaja, vyr. specialioji pedagogė
 • Valerija Liaudanskienė, logopedė ekspertė, specialioji pedagogė ekspertė
 • Elona Tijunonienė, logopedė ekspertė
 • Rasa Ulevičiūtė, specialioji pedagogė, mokytoja metodininkė

Socialinė pedagoginė pagalba

 • Vilma Stosienė, vyr. socialinė pedagogė

Individualios kooreguojamosios kūno kultūros mokytojai

 • Gražvydas Groblys, kūno kultūros mokytojas metodininkas
 • Lina Kazevičienė, vyr. mokytoja
 • Rimantas Masalis, vyr. kūno kultūros mokytojas
 • Milda Želvienė, neatestuota

 Ergoterapija

 • Julija Zacharenko, ergoterapeutė
 • Guoda Selilaitė,  ergoterapeutė