Dienos socialinės globos skyriaus suaugusiųjų lankytojų priėmimas

 

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimą suaugusiems asmenims su negalia vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius

www.vilnius.lt

paieškos žingsniai: paslaugų meniu-paramos skyrimas-socialinės paslaugos- Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia

Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą ir pateikia prašymą šiai paslaugai gauti bei prašyme nurodomus dokumentus.

Vilniaus miesto socialinės paramos centras teikia paslaugos gavėjo dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai Socialinės globos skyrimo komisijai.

Pateikiami dokumentai:

  1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
  3. Neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopija;
  4. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę.